ภัยเงียบทำร้ายสุขภาพ กับความเครียด เปิดเผยวิธีการรับมือ

ความเครียด คือ สภาวะของอารมณ์ของบุคคลคนหนึ่ง ที่ต้องพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ, วิตกกังวล, และรู้สึกกดดัน ซึ่งเมื่อเกิดสะสมมาก ๆ เข้าจึงเกิดความเครียดที่สะสมมากขึ้น โดยที่ไม่รู้ตัว จึงมักที่จะแสดงกิริยาออกมาไม่เหมือนกัน ซึ่งจะแสดงออกโดยทางร่างกายจิตใจ และอารมณ์ซึ่งบางคนอาจจะหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับ หรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยง่ายก็เป็นได้

ความเครียด และผลกระทบต่อชีวิต

ภัยเงียบทำร้ายสุขภาพ กับความเครียด เปิดเผยวิธีการรับมือ และวิธีรักษา

 ความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพทางกายได้แก่ อาการที่ไม่สบายทางร่างกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกาย การเต้นผิดปกติของหัวใจ และความดันโลหิตที่สูง จนนอนไม่หลับหอบหืด ตลอดจนการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นต้น

ความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพจิตใจได้แก่ ความวิตกกังวล, ความกลัว, ความซึมเศร้า, อารมณ์ที่ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่าย และโรคประสาทเป็นต้น

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจแล้วยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน และความสัมพันธ์ต่อครอบครัว ตลอดจนบุคคลแวดล้อมด้วย หากเรารู้วิธีการ ที่จะบรรเทาความเครียดต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ซึ่งอย่างน้อยก็พอที่จะช่วยให้เราพร้อม ที่จะรับมือกับความเครียดได้มากขึ้น 

ถ้าอย่างนั้นมาดูวิธีการจัดการกับความเครียด ได้อย่างง่าย ๆ ว่ามีอะไรบ้าง

5 วิธีคลายเครียด

  1. การออกกำลังกาย คลายเครียดอย่างน้อย 30 นาที และสัปดาห์ละ 5 วันเป็นอย่างน้อย
  2. การฝึกสมาธิ ฝึกลมหายใจให้ถูกวิธี
  3. จัดสรรเวลา ในชีวิตประจำวันให้ลงตัวหลับนอนให้เพียงพอ
  4. หากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายไม่ฟุ้งซ่าน พบปะเพื่อนฝูงให้มากขึ้น
  5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยอมรับความเป็นจริงให้มากขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เราเครียด และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

แนวทางในการรักษาความเครียด

ภัยเงียบทำร้ายสุขภาพ กับความเครียด เปิดเผยวิธีการรับมือ และวิธีรักษา

ความเครียด เป็นการรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา และยังกระทบไปถึงการทำงานของตนเองและอาจกระทบไปถึงผู้อื่นด้วย และการพบกับจิตแพทย์ จึงเป็นการสมควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปรึกษา และขอรับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจิตแพทย์จะทำการรักษาโดย

  • พูดคุยซักประวัติ และตรวจร่างกายเพื่อทำการวินิจฉัย และหาสาเหตุของความเครียด
  • กรณีที่มีผลกระทบต่อทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับ ปวดท้องปวดศีรษะ จิตแพทย์อาจสั่งยารับประทาน เพื่อบรรเทาอาการ
  • ให้คำปรึกษา และหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนชี้แนะแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อคลายความเครียด
  • จิตบำบัด ซึ่งจะต้องได้รับการบำบัดโดยจิตแพทย์เท่านั้น

ดังนั้น ความเครียดจึงอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และในหลาย ๆ คนก็สามารถที่จะจัดการกับความเครียดของตัวเองได้ และในบางคนอาจจะมีคนใกล้ชิด ที่คอยพูดให้กำลังใจเพื่อให้ผ่อนคลาย แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับความเครียดของตัวเองได้

จนเป็นการก่อปัญหารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้ และยังก่อปัญหาให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย จึงควรที่จะพบกับจิตแพทย์เพื่อทำการขอรับคำปรึกษา และรักษาอย่างถูกวิธีก่อนที่จะสายเกินไป

ติดตามอ่านบทความที่น่าใจอื่นๆได้ที่หน้าเว็บไซต์

5/5